Balıkesir Merhaba Gazetesi

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
21 Nisan 2022 - 7:43

Kadir Gecesi

 

Hz. Allah cc bu gecenin önemini anlatmak  için beş ayetli  surede üç defa ‘Leyletü’1-Kadr’ ifadesini  zikretmiştir.
Şüphesiz, o Kur’an’ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir.’ Kadir Suresi,1-5

Kadir suresinin nuzul sebebi olarak anlatılan birkaç hadiseden birini zikretmek istiyorum.  Peygamberimiz  sav ashabına İsrailoğullarından  Eyyub as, Zekeriya as, Hazkıyl b. Acuz ve Yuşa b. Nun’un seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabeler bunu hayretle karşıladılar. Nasıl bir kişi seksen yıl hiç günah işlemeden yaşar dediler. Cebrail  as  bir müddet sonra geldi. ‘Ey  Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah cc sana ondan daha hayırlısını verdi, indirdi’ diyerek Kadir Suresini okudu . ‘İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır’ buyurdu. Aynı zamanda  Efendimiz sav’e  geçmiş  ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içerisinde üzüldü. Allah cc de  Peygamberimiz sav’e Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı.İşte Kadir Suresi bu olaylar  üzerine nazil olmuştur. (Bak.Elmalı Hamdi Yazır, Kadir Suresi tefsiri)

‘Kadr’ kelimesinde mana olarak ‘tazyik’ manası da vardır. Buna göre o gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki sayısızdır.Bir hadiste Peygamberimiz sav  ‘O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır’  demişlerdir.

Fakat Kadir Gecesinin Ramazan-ı Şerifin  hangi gecesine rastladığı hususunda pekçok rivayet olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününde aranması tavsiye edilmiştir. Buhârî, Leyletü`l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216

Bazı hadisler de  27. gecesine denk geldiği bildirilmektedir.  Hanbel, Müsned, VIII, 426.   Bu hadisten yola çıkarak İslam alimleri Kadir Gecesinin Ramazan’nın yirmi yedinci gecesi olarak kabul etmiş ve böylece Müslümanlar o geceyi Kadir Gecesi niyetiyle ihya etmişler ve ihya etmektedirler.

Peygamberimiz sav’in Hanımı  Aişe  rha ‘ Ramazan’ın son on günü girince, Allah  Rasulu  sav ibadetlerini daha çok artırırdı. Gecesini ihya eder,  ailesini  de ibadet için uyandırırdı.’ Buhari,Leyletü’l kadr, 5.

Ebu Hüreyre ra Peygamberimiz sav’den işittim. ‘ Her kim, inanarak ve mükafatını yalnız Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse, geçmiş günahları affedilir.’buyurdular demiştir. Buharî, Kadir,1.
Bazı Allah cc dostlarının ifadesiyle “Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, Kur’an’ın bildirmesiyle bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra kat’i bir delildir”  Bunun için mü’minler vakit, imkan ve sağlıkları ölçüsünde Kadir Gecesini değerlendirmeye çalışmalıdırlar.. Uyku ve istirahatla geçirmemeye gayret etmelidirler. Çünkü bu gecede herbir Kur’ân harfine otuz bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nisbette aynıdır. Kadir Gecesini değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur’ân okunur,  zikredilir, salavat-ı şerife getirilir, dualar edilir, fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Kardeşlerimize kısaca tavsiyemiz, hiçbir şey yapamasa bile en az iki rekat Hz.Allah için namaz kılıp dua etmelidirler.

Hz. Aişe rha bir gün  Peygamberimiz sav sorar, “Ya  Resulallah, Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?
Resulullah  sav  ‘Allahümme inneke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fu anni’ Mealen, ‘Allah’ım, Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle’ dersin” buyurdu
’demişlerdir. Tirmizî Deavât, 84

Hz. Allah cc Kadir Gecesi vesilesiyle bizlere, ailemize, ülkemize, İslam alemine ve insanlık alemine huzur vermesini niyâz ederiz

 

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.