Balıkesir Merhaba Gazetesi

Kıyamet Günü ilk Dava

Kıyamet Günü ilk Dava
Dr. Hüseyin Yıldırım
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
07 Ekim 2020 - 15:00

“Kim bir kişiyi, bir kişi karşılığında veya yeryüzünde fesad (çıkarma suçundan dolayı) olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kişinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış olur.” Mâide, 32

Insan kâinatın özü ve mayasıdır. İste İnsan bu kadar aziz ve kıymetli olunca, onun hayatı da o nisbette kıymetli ve azizdir. Bunun içindir ki, “bir cana ve yeryüzünde bir fitne ve fesada yol açmaya karşılık olmaksızın bir kişiyi öldürmek bütün insanları öldürmek” gibi sayılmıştır. Peygamberimiz sav şöyle buyurmuşlardır.

“Kıyamet gününde insanlar arasında ilk hükmedilecek (hükme bağlanacak) şey (insan) kanıdır.” (Buhârî, Diyat 1, Rikak 48; Müslim, Kasâme 28/1678; Tirmizî, Diyât 8/1396; Nesâî, Tahrim 23)

Bir can zulmen öldürülmeye görsün, mutlaka Âdem’in ilk oğlunun üzerine o canın kanından bir pay olur. Zira o ilk adam öldürme yolunu açan kimsedir.” (Buharî, Cenaiz, 33; Müslim, Kasame, 27)

“Her günahın Allah tarafından bağışlanması umulur; ancak kafir olarak ölen adamın ve bir de kasden bilerek bir mümini öldüren kimsenin günahı affedilmez...” (Ebû Dâvud, Fiten, 6; Nesâî, Tahrîm, 1)

Buna göre, kıyamet gününde ilk ele alınıp sonuca bağlanacak davalardan biri de haksız yere adam öldürme davasıdır. Ancak bundan iki ayrı yorumla iki ayrı hüküm ortaya çıkmaktadır:

Dünyada faili meçhul olan cinayetler kıyamet gününde ortaya çıkartılacak ve ilâhî adalet yerini bulacak. Böylece katil hakettiği cezaya çarptırılacaktır.

Yine dünyada adam öldürüp aftan ve çeşitli yollardan yararlanarak az bir ceza ile serbest bırakılanlar, ahiret gününde işledikleri bu büyük suçun cezasını ilk safhada görecek ve ilâhî adalet gereği elim bir azaba tabi tutulacaktır. Onları koruyup himaye edenler de “ilâhî adaletten” nasiplerini alacaklardır.

Dünyada kasden adam öldürüp kısas edilerek öldürülen kimse âhiret gününde ayrı bir azaba uğratılacak mıdır?

Bur kısım alimlere göre tövbe ve istiğfar  fayda sağlasa bile onu âhiret azabından kurtarmaya yetmez. Bu konuda İbn Abbas ve Zeyd b. Sabit bu  görüşte olanların başında yer almaktadırlar. Şu âyeti delil göstermektedirler:

“Kim de bir mümini kasden öldürürse, onun cezası, içinde devamlı kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lanetlemiştir ve ona büyük bir azâb hazırlamıştır.” (Nisa, 4/93)

Hz. İbn Abbas ve  Zeyd b. Sabit  yukarıdaki mealini verdiğimiz ayetle istidlal ederek katilin hiçbir suretle âhiret azabından kurtulamayacağını belirtmişlerdir. (Muhammed Abdülaziz, el Edebü’n-Nebevi, 195, 196, Mısır, 1965)

Bazı alimlere göre  tövbe ve istiğfar fayda sağlar ve belki âhiret azabından kurtulur. Bu alimler iki âyet ve hadisi delil gösterirler.

“Onlar ki Allah’la beraber başka bir ilâha tapmazlar; haklı bir sebeb dışında Allah’ın haram kıldığı canı öldürmezler; zina etmezler… Kim bunları işlerse cezaya çarpılır. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve aşağılanmış azâb içinde devamlı kalır.”

Ancak tövbe edenler, dosdoğru imân edip iyi-yararlı amelde bulunanlar müstesna. İşte Allah bunların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir… Artık kim tövbe edip iyi-yararlı amelde bulunursa şüphesiz ki o, Allah’a tövbesi kabul edilmiş ve sevabına erişmiş olarak döner.” (Furkân, 68-71)

Ubade b. Sâmit hadîsinde öldürme olayı ve diğer suçlar konu edildikten sonra Resûlüllah sav devamla şöyle buyurmuştur: “Kim bu suçlardan birini işler de dünyada cezalandırılırsa, bu onun için kefaret olur (günahının bağışlanıp temizlenmesine sebep olur.)” (Buharî, İmân, 11; Nesâî, Biât, 9)

Yine başka bir rivayette,  “Kimin (hangisuçlunun) hakkında had (cezası) uygulanırsa, bu onun günahının bağışlanıp temizlenmesine sebep olur.” (Tirmizî, Hudud, 12; İbn Mâce, Hudud, 33)

Rabbimiz bizleri ve tüm inananları dünyada iken affa nâil olanlardan eylesin…

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.