Balıkesir Merhaba Gazetesi

Kurban  Kesmek Ve Fıkhi Hükmü..

Kurban  Kesmek Ve Fıkhi Hükmü..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
24 Temmuz 2021 - 11:11

Kurban  Kesmek Ve Fıkhi Hükmü..

De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım (ibadetim), hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir”. Enam, 162

Müslüman, hür, ergin, akıllı, mukim ve gücü yeten kimsenin kurban kesmekle yükümlü olduğu üzerinde İslam alimlerinin  görüş birliği vardır. Hanefi Alimlerine göre kurban kesmek vaciptir. Diğer mezheplere göre ise kurban kesmek sünnet’tir. Yolcu olan kişi, küçük çocuk ve akıl hastaları için kurban gerekip gerekmeyeceği konusunda ise mezhep imamlarımızca  farklı  görüşler öne sürülmüştür.

İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Hanefi Alimi  Ebu Yusuf’a göre, kurban kesmekle yükümlülük için akıl ve büluğ şart değildir. Zengin olan çocuğun veya akıl hastasının malından velisinin kurban kesmesi gerekir. Bir çocuk  veya akıl hastası bu kurbanın etinden yemesinde bir beis yoktur.

Diğer Hanefi Alimi İmam Muhammed’e göre ise akıl ve büluğ şarttır. Bu yüzden çocukların ve akıl hastalarının mallarından kurban kesilmesi gerekmez. Fetvaya esas alınan görüş de budur. Velileri kesecek olsa parasını tazmin etmeleri gerekir. Ancak bir kimsenin kendi malından küçük çocuğu için kurban kesmesi mehduptur.

İmam-ı  Şafi ve Ahmet b. Hanbel Hazretlerine  göre, küçük çocuk için kurban kesmek sünnet değildir .İmam-ı Malik Hazretlerine  göre ise sünnettir.

Hanefilere göre, yolcuya kurban kesmek vacip değildir. Çünkü Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer yolcu olduklarında kurban kesmezlerdi. Hz.Ali’den şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Yolcu olan kimseye cuma namazı da kurban kesmek de vacip değildir.” Çünkü yolcu için kurban kesmekte ve etinin değerlendirilmesinde bir takım güçlükler vardır. Bu nedenle yolcudan güçlüğü kaldırmak için cuma gibi kurban da ona vacip değildir.

Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre kurban kesmek yolcu için de sünnettir. Yalnız Maliklere göre hac sırasında sünnet olan hedy kurbanıdır.

Peygamberimiz  Efendimiz sav’e Medine ‘de hizmet eden Enes ra  anlatıyor. “Efendimiz sav iki alaca koç kesti. Bismillah diyerek kesime başladı” der.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Allah cc şöyle buyurur:

  “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. “Hacc,37

 

Kesilecek kurbanın geçerli olması için ayrıca niyet etmek de şarttır. Çünkü hayvan ibadet maksadı ile de et maksadı ile de kesilebilir. Hz. Peygamberimiz sav; “Ameller niyetlere göredir ve her kişi için niyet ettiği vardır.” buyurmuştur.

Diğer yandan birden fazla kişinin ortak olmasının geçerli olduğu kurbanlarda, Allah’a yakınlaşmayı isteyip sadece et maksadıyla kesen kimsenin ortak olmaması da şarttır. Mesela; bir deve veya bir sığırda yedi kişi ortak olsa içlerinden yalnız birisi et maksadıyla ortak olmuş bulunsa hiç birisinin kurbanı sahih olmaz. Çünkü Allah’ın rızasını kazanmak kanın akıtılması ile gerçekleşir, bunda ise parçalanma kabul edilmez.

Rabbimiz   tüm Müslümanların keseceği kurbanları İbrahim as ve Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sav’ in kurbanları makamında kabul etmesini  niyaz ederim.

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.