Balıkesir Merhaba Gazetesi

On Misli. ..

On Misli. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
05 Ağustos 2021 - 8:29

On Misli. ..

“Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.”Enam, 159

“Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.”Enam, 160

“De ki: “Şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’a yönelen İbrahim’in dinine iletti. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi.”Enam, 161

Peygamberimiz sav buyurmuşlardır,

“İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır.” (Suyûtî, Câmiu’s-Sağir, II,)

Bir gün dilencinin biri Hz. Ali ra’nin önünde durup bir şeyler istedi. Hz. Ali ra, oğlu Hasan veya Hüseyin’e:

“−Annene git, kendisine bıraktığım altı dirhemden birini al getir” dedi. Oğlu gitti, sonra geri döndü ve:

“−Annem o altı dirhemi un almak için ayırdığını söyledi” dedi. Hz. Ali ra

“−Bir kul, Hz. Allah’ın katındakine kendi elindekinden daha fazla güvenmedikçe îmânı kâmil olmaz! Git, ona söyle, altı dirhemin tamamını göndersin” dedi.

***

Hz. Hasan veya Hüseyin gidip altı dirhemi getirdi ve babasına teslim etti. O da bunları dilenciye verdi. Hz. Ali ra daha evden içeri adımını atmamıştı ki devesini satmak isteyen bir adam yanına geldi.

Hz. Ali ra

“−Deveni kaça satıyorsun?” diye sordu.

Adam “Yüz kırk dirheme”

“−Parasını bir müddet sonra vermek üzere onu kapıya bağla!” Adam deveyi bağlayıp gitti. Derken başka bir zât çıkageldi ve:

“−Bu deve kimin?” diye sordu. Hz. Ali ra

“−Benim” dedi.

“−Onu satıyor musun?”

“−Evet”

“−Kaça?”

“−İki yüz dirheme.”

“−Peki, aldım gitti.”

Adam iki yüz dirhemi verdi, deveyi aldı.

Hz. Ali ra, deveyi satın aldığı zâta yüz kırk dirhemi verdi, arta kalan altmış dirhemi de Hz. Fâtıma’ya getirip teslim etti.

Hz. Fâtıma: “Bu nedir?” diye sordu.

Hz. Ali ra “Bu, Allah Teâlâ’nın: «Her kim bir hasene ile gelirse ona o yaptığı iyiliğin on katı vardır» (En’âm, 160.) buyurarak Peygamberimiz sav  vâsıtasıyla bize vaad ettiği mükâfâttır” dedi. (Ali el-Müttakî, VI, 572-573/16976)

Rabbimiz bizlere ve tüm inananlara az da olsa iyilik yapmayı nasip eylesin. ..

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.