Balıkesir Merhaba Gazetesi

Sadâkat Her Müminin Özelliği olmalı. ..

Sadâkat Her Müminin Özelliği olmalı. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
13 Şubat 2020 - 8:02

Hz. Allah cc Kur’an-ı Kerim ‘de buyuruyor,

“Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.”Ahzâb, 23

“Çünkü Allah sadâkat gösterenleri sadâkatları sebebiyle mükâfatlandıracak, münafıklara -dilerse- azap edecek yahut da (tevbe ederlerse) tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. “Ahzâb, 24

 

Peygamberimiz sav bir hadiste şöyle buyurmuştur,

“Sıdk, insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi, doğru söylemeye devâm ettikçe, sonunda sıddîklardan olur. Yalan, kişiyi fücûra, fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe, sonunda Allâh indinde yalancılardan yazılır.”  Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103-105

 

Bir rivayete göre Peygamberimiz sav   Mîrâc hâdisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği vakit, “Ey Cebrâîl! Kavmim beni tasdîk etmez!” dedi.

Cebrâîl as ise, “Ebû Bekir Sen’i tasdîk eder. Çünkü O sıddîktır.” Demiştir. Ibn-i Sa’d, I, 215

Nitekim müşrikler, Mîrâc hâdisesini duyduklarında, hemen Hazret-i Ebû Bekir’in yanına gittiler.

“Arkadaşın, bir gece içinde Mescid-i Aksâ’ya gittiğini, oradan da göklere çıkıp sabah olmadan tekrar Mekke’ye geldiğini söylüyor. Bakalım buna ne diyeceksin?” dediler.

Ebû Bekir ra, Hazret-i Peygamberimiz sav’e olan bağlılığı ile  îman sadâkatini göstermiştir.

“O ne söylüyorsa doğrudur! Çünkü O’nun yalan söylemesine imkân ve ihtimal yoktur! Ben, O’nun her getirdiğine peşînen inanırım…” demiştir.

Müşrikler tekrar,

“Sen O’nu tasdîk ediyor ve bir gecede Beytü’l-Makdis’e gidip geldiğine inanıyor musun?” dediler.

Hazret-i Ebû Bekir ra

“Evet! Bunda şaşılacak ne var? Vallâhi O bana, gece veya gündüzün herhangi bir vaktinde kendisine Allâh’tan haber geldiğini söylüyor da ben yine O’nu tasdîk ediyorum.” der.

Daha sonra Ebû Bekir ra, o sırada Kâbe’de bulunan Peygamberimiz Efendimiz sav’in yanına gitti. Miraç hadisesini  bizzat Peygamberimiz sav’ in  mübârek fem-i saâdetlerinden dinleyince ve hemen,

“Sadakte, Sadakte, Sadakte,  (doğru söyledin) yâ Rasûlallâh!..sav” demiştir.

Allâh Rasûlü sav ise, Hz. Ebu Bekir ra’nın  bu tasdîkinden gâyet memnun kalarak iki cihânı aydınlatan tebessümüyle Hazret-i Ebû Bekir’e,  “Ey Ebû Bekir! Sen “Sıddîk”sın!..” buyurdu. Ibn-i Hişâm, II, 5

İşte o günden sonra Hz. Ebû Bekir ra “Sıddîk” lâkabıyla  meşhur olmuştur.

Rabbimiz bizlere ve tüm ümmete Sıddîk makamını nasip eylesin. …

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.