Balıkesir Merhaba Gazetesi

Hüseyin Yıldırım - AİT TÜM YAZILAR
Hülagü Han ve Âlim  Kadıhan…..

Hülagü Han ve Âlim  Kadıhan…..

“Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah´a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara pek yakında büyük mükâfat vereceğiz.”Nisâ, 162 Cengiz Han’ın torunu zalimliği...

Bir Yazarın  Hayatı Sorgulatacak Ders Niteliğinde 17 Sözü…..

Bir Yazarın  Hayatı Sorgulatacak Ders Niteliğinde 17 Sözü…..

“ Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları si...

Çocuklar ve Davranışlarımız. ..

Çocuklar ve Davranışlarımız. ..

  “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.”Tahrim, 6 Hazret-i Âişe rah rivâyet ettiği...

Şehitler ve ……

Şehitler ve ……

     “Allâh yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlamazsınız.” Bakara, 154 Şehitlik mertebesi, bir mü’minin bu dünyâda ulaşabileceği en son ve en ulvî makamdır. Cennetin en aşağı derecesi bile dünyânın tamâmından daha hayırlıdır.  Bu...

Düğünlerimiz…

Düğünlerimiz…

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.”Rum,21 Evlilik, Allah’ın emri, Peygamberimi...

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı

“Hani havarîler, “Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi? (Bunu maslahat görür mü?)” demişlerdi. İsa, “Eğer inanan kimseler iseniz, Allah’tan korkun”demişti. Maide,112   “Onlar, “İstiyoruz ki, ondan yiye...

KADİR GECESİ

KADİR GECESİ

Bazı Allah cc dostlarının ifadesiyle  ‘ Evet bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise, Kur’an’ın bildirmesiyle bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra kat’i bir delildir.’ Bunun için mü’minler vakit, imkan ve sağlıkları ölçüsün...

Zekat Vermek. ..Farz dır. ..

Zekat Vermek. ..Farz dır. ..

 “Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”Tevbe,103   Zekat,  “temizlik, sâfiyet, artı...

Imanlı Gençlik ve Ashab-ı Kehf…..

Imanlı Gençlik ve Ashab-ı Kehf…..

“(Resûlüm)! Yoksa sen, bizim âyetlerimizden Ashâb-ı Kehf ve Ashâb-ı Rakîm´in durumlarını şaşırtıcı mı buldun?”Kehf,9 Ashâb-ı Kehf hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de asıl vurgulanmak istenen husus, onların isimleri, sayıları ve memleketleri değil, bilhassa o sâlih gençlerin  iman, ihsan d...

Sahabe İnfakı…..

Sahabe İnfakı…..

“ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. “Ali İmran, 92 Bizansa  karşı Tebuk seferine çıkılacağı zaman Allâh Resûlü sav ordunun ihtiyaçları için ashabı önce infak seferberliğine davet etti. Fakat o yıl  Medî...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.