Balıkesir Merhaba Gazetesi

Hüseyin Yıldırım - AİT TÜM YAZILAR
Zekat Vermek. ..Farz dır. ..

Zekat Vermek. ..Farz dır. ..

 “Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.) Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”Tevbe,103   Zekat,  “temizlik, sâfiyet, artı...

Imanlı Gençlik ve Ashab-ı Kehf…..

Imanlı Gençlik ve Ashab-ı Kehf…..

“(Resûlüm)! Yoksa sen, bizim âyetlerimizden Ashâb-ı Kehf ve Ashâb-ı Rakîm´in durumlarını şaşırtıcı mı buldun?”Kehf,9 Ashâb-ı Kehf hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de asıl vurgulanmak istenen husus, onların isimleri, sayıları ve memleketleri değil, bilhassa o sâlih gençlerin  iman, ihsan d...

Sahabe İnfakı…..

Sahabe İnfakı…..

“ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. “Ali İmran, 92 Bizansa  karşı Tebuk seferine çıkılacağı zaman Allâh Resûlü sav ordunun ihtiyaçları için ashabı önce infak seferberliğine davet etti. Fakat o yıl  Medî...

Hızır ile İlyas

Hızır ile İlyas

Hızır ve İlyas as’ın  bahar ayında  miladi 6 Mayıs, Rumi 23 Nisan’a rastlayan gün buluştuğuna inanılır. Hz. Allah cc’nün inayeti  ile Hızır’ın dolaştığı yerler de yeşillikler çıkar ve kuru yerler yeşerir. Böyle bir kıssa dan hareketle  zamanla  bizim kültürümüz de  Hızır ve İlyas...

Çalışmak İbadettir. …

Çalışmak İbadettir. …

“Allah´ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında olup da sizde olmayanı) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah´tan lütfunu isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir”Nisâ, 32 Farzl...

Beraat Gecesi

Beraat Gecesi

Tefsirlerde  Duhan Suresinin ilk  ayetlerinde Berat Gecesinden bahsedildiği görüşü vardır. Beraat gecesi  mana olarak, Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Yine bu geceye dört isim verilmiştir.  “Mübarek Gece”, “Beraet Gecesi”, “Sakk (sened) Gecesi. “Rahmet Gece...

Hz. Ömer ra ve Derin Tefekkür veya Murakabe. .

Hz. Ömer ra ve Derin Tefekkür veya Murakabe. .

“Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.”Nisâ, 79 Hz. Ömer ra devlet gelirlerini halka dağıtma çalışması çerçevesinde nakdî ödemenin dışında aynî ödeme de ya...

Hilm Sahibi Olmak ….Tam zamanı. .

Hilm Sahibi Olmak ….Tam zamanı. .

“Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi.”Hûd, 75 “ İbrahim’in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir k...

İsra ve Mirac Gecesi

İsra ve Mirac Gecesi

Bu yıl 2 Nisan Salı akşamı miraç gecesidir. Yani recep ayının 27. Gecesidir. İsra mucizesi Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle anlatılmıştır. İsra gece yolculuğu demektir. Peygamberimiz sav’in bu yolculuğunun ilk merhalesi olan Kabe’den Mescid-i Aksaya kadarki bölümü Kur’an’da şöyle anla...

NEVRUZ ‘YENİ GÜN’

NEVRUZ ‘YENİ GÜN’

“Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz O, her şeye gücü hakkıyla yetendir.”Fussilet, 39 Cennet Vatan...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.