Balıkesir Merhaba Gazetesi

Hüseyin Yıldırım - AİT TÜM YAZILAR
Sahabeninin İnfakı …..

Sahabeninin İnfakı …..

“Allah’a ve Resûlü’ne iman edin. “Sizi kendilerinde halifeler kılıp harcama yetkisi verdiği’ şeylerden infak edin. Artık sizden kim iman edip infak ederse, onlara büyük bir ecir vardır.”Hadid 7 “ Size ne oluyor ki, Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin mirası A...

Sadâkat Her Müminin Özelliği olmalı. ..

Sadâkat Her Müminin Özelliği olmalı. ..

Hz. Allah cc Kur’an-ı Kerim ‘de buyuruyor, “Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.”...

Kazadan Kadere Sığınmak. ..

Kazadan Kadere Sığınmak. ..

“Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah´a göre kolaydır”Hadid,22 Hz. Ömer ra hicretin 17. Yılı gibi Şam’a doğru yola çıkmıştı. Serg denilen yere varınca, kendisini ord...

Bir Gömlek. …..

Bir Gömlek. …..

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça «iyi»ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.”Ali İmran, 192 Peygamberimiz sav hayır yapmada insanların en cömerdi idi. Bir ihtiyaç sahibi Peygamberimiz sav’e bir derdinden bahsettiği zaman çok duygulanır, on...

Satılık Cennet Köşkü. …

Satılık Cennet Köşkü. …

“Her kim de O’na salih ameller işlemiş bir mü’min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.” Taha, 75-76 Marifet, görmeden iman etmek...

Kur’ân-ı Kerîm’de Meyveler. ..

Kur’ân-ı Kerîm’de Meyveler. ..

Kur’ân-ı Kerîm’de farklı ayetlerde bazı  meyvelerden isim olarak  bahsedilmektedir. Çünkü Kuran-ı Kerîm’de zikredilen bir şey mutlaka kıymetli ve değerlidir.  Bu yazımızda Rabbimizin isim olarak zikrettiği meyveleri hatırlayalım istedik.  “O gökten su indirendir. İşte biz onunla ...

Kâbe’nin Putlardan Temizlenmesi. ..

Kâbe’nin Putlardan Temizlenmesi. ..

“ Hani İbrahim demişti ki: “Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.” İbrahim, 35 “Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet ...

Kudüs ve Yavuz Sultan Selim Han (2)

Kudüs ve Yavuz Sultan Selim Han (2)

Yavuz’un Kudüs’te Kudüs Ermeni Patriği’nin şahsında hıristiyanlara verdiği eman günümüz Türkçesi ile şöyledir. Bu Eman name insana saygının en güzel örneklerindendir. Nişân-ı Hümayûn, “Yüce Allah ve Peygamberine hamd ile Kudüs’e gelip, Safer ayının yirmi beşinci günü fethedilip, ...

Kudüs ve Yavuz Sultan Selim Han…..

Kudüs ve Yavuz Sultan Selim Han…..

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”İsrâ, 1 Yavuz Sultan Selim 1470 yılında Amas...

Hz. İbrahim as ve Vahyedilen Suhufu. ….

Hz. İbrahim as ve Vahyedilen Suhufu. ….

Hz. İbrâhîm as Hz. Allâh cc’nün  verdiği akıl ve  rüşd sâyesinde hiçbir kimsenin  terbiyesi altına girmeden tevhîd yolunun kılavuzu oldu. O’nun genç yaşlarda başlayan Rabbini tanıma ve bunu kavmine teblîğ etme özelliği, Kur’an-ı Kerîm’de  şöyle anlatılmaktadır. “Gecenin karanlığı...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.