Balıkesir Merhaba Gazetesi

Kurban…..

Kurban…..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
07 Temmuz 2022 - 7:46

Kurban…..

 

Bismillâhihirrahmanirrahim

“Kurbanın etleri ve kanları değil, sadece takvanız Allah’ın katına ulaşır…” Hac, 37

“(Ey Muhammed!) Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.”Maide, 27
Kuran-ı Kerim’de anlatılan  bu olay kurbanın Hz. Adem as’den beri var olan bir ibadet olduğunu göstermektedir.
Hz. İbrahim as’e oğlunu kurban etmesi rüyada emr edilmişti. Bunun üzerine Hz. İbrahim as oğlu İsmail’i  kurban etmek istemiş, durumu oğluna söylemiş, O da Allah’tan gelen emre uyarak kendisini boğazlamasını, bu hususta teslimiyet göstereceğini babasına ifade etmiş, ama baba bıçağı oğlunun boğazına çalacağı zaman Hz. Allah cc büyük bir koç göndererek oğlu yerine bunu kesmesini Hz. İbrahim as’e emr etmiştir. Böylece baba-oğul tam bir itaat, teslimiyet ve fedakârlık örneği göstermişlerdir.  Kur’an-ı Kerim’de bu kurban hadisesi şöyle anlatılır. “(İbrahim) Dedi ki: “Şüphesiz ben, Rabbime gidiciyim; O, beni hidayete erdirecektir.”Rabbim, bana salihlerden (olan bir çocuk) armağan et.”Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik.Böylece (çocuk) onun yanında koşabilecek çağa erişince (İbrahim ona): “Oğlum” dedi. “Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun.” (Oğlu İsmail) Dedi ki: “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaAllah, beni sabredenlerden bulacaksın.” Sonunda ikisi de (Allah’ın emrine ve takdirine) teslim olup (babası, İsmail’i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı. Biz ona: “Ey İbrahim” diye seslendik. “Gerçekten sen, rüyayı doğruladın. Şüphesiz Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz.” Doğrusu bu, apaçık bir imtihandı. Ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. İbrahim’e selam olsun. Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o, Bizim mü’min olan kullarımızdandır “Saffat suresi, 99-111
Kurban kesmek Hanefilere göre vacip, diğer mezheplere ve imamlara göre sünnettir. İsteyen ve imkan bulan her müslüman kurban kesebilir. Kurban kesmek için zengin olmayı şart koşan Hanefilerdir. Hanefilere göre bir ailede baba, anne, dede, nine, kardeşler eğer kurban kesmede aranan şartlara sahip iseler her biri ayrı ayrı kurban keserler.

İmam Malik’e göre bir ailede aile reisinin kestiği kurban öbürlerinin de kurbanı yerine geçer. Zengin bile olsalar aile fertlerinin ayrı ayrı kurban kesmelerine lüzum yoktur. (Ibnu’r-Rüşd, Bidayetu’l-Müctehid, Kahire,1995;II, 442)

Kurban bayramında kurban kesmesinden daha sevaplı bir iş yoktur. Peygamberimiz sav şöyle buyurmuştur, “ Kurban, kıyamet günü boynuzu, tırnağı ve postuyla gelir. Kesilen kurbanın kanı toprağa düşmeden evvel Allah’ın katına ulaşır. Şu halde gönül hoşluğuyla kurban kesiniz.”Tirmizi, Edahi,1.
Başka bir hadiste ise “Eli geniş iken kurban kesmeyen mescidimize  yaklaşmasın.’’buyrulur.  Ibn Mace, Edhai, 2
Hz. Peygamberimiz sav “Allah’ım! Muhammed, ailesi ve ümmeti adına bu kurbanı kabul buyur” Müslim, Edahi, 19, diyerek kurban kesmiştir.
Ebu Eyyub Ensarî ra şöyle demiştir, Hz. Peygamberimiz sav  bir koçu hem kendisi, hem de aile ferdleri için kurban olarak keser, etinden yer ve yedirirdi. Sonra insanlar övünmek için birden fazla kurban keser oldular. Böyle olunca da görmüş olduğunuz şu uygulama ortaya çıktı. Tirmizi, Edahi, 10.

Rabbimiz kurbanlarımızı kabul etsin ve İslam dünyasının birliğine vesile kılsın..

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.