Balıkesir Merhaba Gazetesi

 Üzüntü ve Yeis Yok…..

 Üzüntü ve Yeis Yok…..
Hüseyin Yıldırım
Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
381
01 Ağustos 2019 - 8:20

“O kötü fısıltılar ancak şeytandandır, (bu da) iman edenleri üzmek gayesiyledir. Halbuki Allah’ın izni olmadıkça o (fısıldaşmalar ve şeytan), onlara hiçbir şekilde zarar verici değildir. O halde mü’minler Allah’a güvenip dayansınlar….”Mücadele Suresi,10

” Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tâbi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. “Bakara, 38

” Bilâkis, kim muhsin olarak yüzünü Allah’a döndürürse (Allah’a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler. “Bakara, 112

” (Kötülere) uyanlar şöyle derler: Ah, keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da, şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık! Böylece Allah onlara, işlerini, pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten çıkamazlar. “Bakara, 167

” Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir. “Bakara, 262

” Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarfedenler var ya, onların mükâfatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. “Bakara, 274

” İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler. “Bakara, 277

” Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. “Enam, 48

” Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde: Sizi bindirecek bir binek bulamıyorum, deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de (sorumluluk yoktur). “Tevbe 92

Alim Ibnu’l Kayyım şöyle der;Üzüntü Kuran-ı  Kerim’de sadece nehy olarak gelmiştir, Hz.Allah cc buyurur,

“Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.”Ali İmran, 139

Veya olumsuz gelmiştir:

“Şüphesiz, inananlar, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sabiilerden Allah’a ve ahiret gününe inanıp yararlı iş yapanların ecirleri/mükâfatları Rablerinin katındadır. Onlar için artık korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” Bakara, 62

Bunun sırrı şudur,  üzüntü, şeytanın en sevdiği şeydir. Adem oğlunun yolunu yarım bırakması ve devam ettiği şeyi durdurması için üzülmesini ister…

Peygamberimiz sav üzüntüden Allah’a sığınmıştır;“Allah’ım üzüntü ve endişeden sana sığınırım” (Bakınız. Buharî, Deavât, 36; Ebû Dâvûd, Salât, 367, Tirmizî, Deavât, 75.

Bunun için İbnu’l Kayyim şöyle der. “Hüzün; kalbi zayıflatır, azmi kırar, iradeye zarar verir. Şeytana mü’minin üzülmesinden daha sevimli bir şey yoktur..

Bu nedenle “Sevinin, müjdeleyin, olumlu olun ve Hz. Allah cc’ye hüsnü zan besleyin, ve Allah katındakine güvenin ve O’na tevekkül edin. İşte o zaman,  iyilikte ve  her durumda mutluluk ile rıza bulacaksınız..”

Ey Müslüman Kardeşim. .

Sevincini üzüntü ile ifsad edip, bozma,

Aklını karamsarlıkla ifsad edip, bozma,

Başarını gururla ifsad edip, bozma,

Başkalarının başarısını, onların başarısını çürüterek ifsad etme, bozma,

Bu gününü, dününe bakarak (geçmişe takılarak) ifsad etme! Bozma,

Şu anki halini düşün ve tefekkür et…

Allah’ın sen daha ondan istemesen bile birçok şey verdiğini göreceksin; ve güven O’na, muhakkak ki Allah senin istediğin bir şeyi ancak ondan daha hayırlısını vermek için senden engellemiştir (senden almıştır, sana vermemiştir). Belki de sen uyurken Sema’nın kapıları senin adına defalarca çalınıyordur. Yardım ettiğin bir fakir tarafından veya sevindirdiğin üzgün bir kişi tarafından veya sıkıntısı olup da rahatlattığın bir kişi tarafından, semanın kapısı çalınıyordur;

Hayır işlerini kesinlikle küçümseme. O zaman,  “Hayat kısadır. Onu ENDİŞE, KEDER ve ÜZÜNTÜ ile kısaltmayın… Hepimiz yolcuyuz unutmayın..”

Rabbimiz bizleri hakikî mümin eylesin. ..

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.