Balıkesir Merhaba Gazetesi

Üç Haram ve Üç Mekruh Davranış

Üç Haram ve Üç Mekruh Davranış
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
23 Aralık 2021 - 8:40

Üç Haram ve Üç Mekruh Davranış

“Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini emrettik. Şâyet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.”Ankebût, 8

“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.”Bakara, 188

“Onlardan birine bir kızının dünyaya geldiği müjdelendiği zaman yüzü kızarır, hiddetinden köpürür. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden halktan gizlenmeye çalışır. Kız çocuğunu utana utana tutsun mu? Yoksa toprağa mı gömsün diye düşünür durur. Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.” Nahl, 58-59

“Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” Hucurat,12

“Ey imân edenler! Açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın.” Mâide, 101

***

 “Onlar mallarını harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de göstermezler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.” Furkân, 67

Ebû  Îsâ Mugîre İbni Şu’be ra’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sav şöyle buyurmuşlardır:

“Allah Teâlâ size anne-babaya itaatsizlik etmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi istemeyi ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi haram kılmış; dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı israf etmeyi de mekruh kılmıştır.” (Buhârî, İstikrâz 19, Edeb 6, Zekât 53; Müslim, Akdıye 10-14)

Peygamberimiz sav  bu hadis-i şerifte üçü haramüçü mekruh olmak üzere altı meseleden haber vermiştir .

Bu üç davranış haramlar, Ana babaya itaatsizlik etmek. Zekât, sadaka gibi verilmesi gereken harcamayı yapmamak ve almaya hakkı olmayan bir şeyi isteyip almak. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek.

Mekruh olan üç davranış ise dedikodu etmek. Gereksiz sorular sormak. Malı har-vurup harman savurmaktır.

Rabbimiz bizleri ve tüm inananları haram ve mekruhlardan uzak eylesin. ..

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.