Balıkesir Merhaba Gazetesi

BALIKESİR YÖRESİNDEKİ 12 ETNİK KÖKEN

BALIKESİR YÖRESİNDEKİ 12 ETNİK KÖKEN
1
14 Ocak 2019 - 15:17

**Manavlar: Balıkesir bölgesine yerleşen en eski Türkleri ifade etmek için kullanılan bir kavram. 10. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında bir şekilde yerleşik hayata geçen Türkmen boylarına Manav denmiştir. Balıkesir ilinde 250 kadar köy manav köyüdür.

**Yörükler: 17. yüzyıldan sonra zorla iskan ettirilmiş Türkmen boylarına yerleşik hayata geçse de Yörük denmektedir. Çünkü kendi istekleriyle köy kurmamışlardır. Özellikle ilin doğusundaki dağlık bölgelerde yoğunlaşan köyler yörük köyleridir. 250 kadar da yörük köyü vardır.

**Çepniler: Bir görüşe göre 1300lü yıllarda Balkanlardan Ece Halil kumandasında gelen Çepniler ile Karesi Beyliği boylarıyla birlikte Balıkesire gelen Çepnilerdir. Bir başka görüşe göre ise 16. yüzyıldan sonra bölgeye gelmişlerdir. Balıkesir şehrinin etrafına bir çember şeklinde yayılmışlardır. Balıkesir’de 35’e yakın çepni köyü vardır.

**Tahtacılar: Fatih Sultan Mehmet döneminde Kazdağları ve çevresine yerleştirilmişlerdir. Balıkesir ovası çevresinde de 3-4 tahtacı köyü vardır. Toplam da 15 köy tahtacı köyüdür.

**Muhacırlar: 1780’li yıllarla beraber Bulgaristan, Batı Trakya ve Adalardan Balıkesir iline gelmişlerdir. Genellikle kendi köylerini kurmuşlardır. Ovalık yerlere ve körfeze iskan edilmişlerdir. 200 kadar köy muhacır köyüdür.

**Tatarlar: Karadeniz’in kuzeyinden Kırım Hanlığı’nın elden çıkmasıyla buralara gelmişlerdir. Çoğunlukla Bandırma ilçesine yerleşmişlerdir. Merkezde de şehre ve Karakaya köyüne yerleşmişlerdir. Toplamda 10 köy Tatar köyüdür.

**Nogaylar: Onlar da Kafkasya’nın kuzeyinden ve Kırım çevresinden gelmişlerdir. Tatarlarla birlikte yaşarlar. Tatarların bir koludur.

 

[TÜRKİ OLMAYAN GRUPLAR]
**Pomaklar: En yoğun göç Pomaklar (Pomakların kökeni tartışmalı olmakla birlikte genel görüş Slav kökenli olduklarına yöneliktir) tarafından yapılmıştır. Gönen, Manyas, Erdek, Bandırma ve Balıkesir ile Susurluk’ta pek çok köy kurmuşlardır.

**Arnavutlar: Özellikle Kosova bölgesi ve Makedonya civarından gelmişlerdir. Balıkesir merkez ve sahil ilçelerine yerleşmişlerdir. Muhacır Türkler ile kaynaştıklarından kültürel olarak Türklerden ayırmak zordur. Ancak kendilerine has kültürlerini hala korurlar. Bir kaç küçük belde dışında köy kurmayıp şehirlere yerleşmişlerdir. Körfez bölgesinde yoğunlaşmışlardır.

**Boşnaklar: Özellikle Sancak bölgesinden gelmişlerdir. Şehirlerde yaşarlar. Köyleri yoktur. Körfez bölgesinde yoğunlaşmışlardır.

**Çerkezler: (Çerkes, Ubıh, Abhaz, Lezgi ve Tat boylarından) Kuzeybatı Kafkasya göçmenleri; 19.yy. ikinci yarısı ile 20.yy.’ın ilk yarısında çeşitli aralıklarla Kuzey Kafkasya’dan göçler gerçekleşmiştir. Bu dönem zarfında il geneline 11.bin kadar Çerkes, Ubıh ve Abhaz göçmüştür. Ayrıca Kuzeydoğu Kafkasyanın Dağıstan bölgesinden, ağırlığı Lezgiler ve Tatlar’dan oluşan 3.binin üzerinde göçmen gelerek yerleşmiştir. Göçmenlerin çoğu Gönen, Bandırma, Manyas, Susurluk ve merkez ilçelerde yoğunlaşmaktadır.

**Gürcü ve Lazlar: Güney Kafkasya göçmenleri; 19.yy. ile 20.yy.’ın tamamı boyunca Doğu Karadeniz’den gelen Lazlar’ın göçlerinin yanında, 1893 harbi sonrasında hem Gürcü hem Laz göçleri bölgeye yoğunluk kazanmıştır

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.