Balıkesir Merhaba Gazetesi

Hak Bir Misâl. ..

Hak Bir Misâl. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
20 Ocak 2022 - 8:14

Hak Bir Misâl. ..

“ Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.”Nisâ, 29

“ Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah’a pek kolaydır.”Nisâ, 30

“Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.”Nisâ, 31

“Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.”Tevbe, 34

Hz. Peygamberimiz sav  amillerin görevleri konusunda , “Hakkıyla

görev yapan zekât memuru, görevinden dönünceye kadar Allah yolunda cihad eden

gibidir.” Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl, 717

“Sizden her kime bir iş  verirsek bu kimse bir iğne ve daha büyük

değerde bir şeyi bizden gizlerse bu yaptığı bir ihanettir. Kıyamet günü çaldığını

getirecektir.” Daha sonraki dönemlerde Ensardan bir zat Allah Resulü sav’in yanına

gelerek: “Ey Allah’ın Resulü! Verdiğin görevi al” dedi. Resulüllah sav: “Sana ne oldu?” Der.

Adam: (Yukarıdaki hadisi kast ederek) “Sizin böyle  böyle  dediğinizi

İşittim” dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sav şöyle  buyurdu: “Ben o sözü şimdi de

söylüyorum. Sizden kime mali bir görev tevdi edersek malın azını da çoğunu da

getirsin. Ondan kendisine verileni alsın. Nehyedilen den de sakınsın.”  Ebû Ubeyd, Kitâbü’l-Emvâl,358

***

Yine Ebu Ubeyd naklediyor ,

Hz. Ömer ra Muaz ra’ı Beni Kilab veya Beni Sa’d üzerine zekat memuru olarak tayin etti. (Topladığı zekatı),  hiç bir şey bırakmayıncaya kadar, onlara (kabilenin fakirlerine ) taksim etti. Sonra  nihayet evine tek  başına (yanına hiç bir şey almadan) döndü.

Hanımı ona: Hani amillerin ailelerine getirdikleri paydan neler getirdin? diye sordu.

Hz.  Muaz ra «Benimle beraber bir murakıp vardı» diye karşılık verince;

Hanımı şöyle konuşur,

“ Rasulüllah sav ve Hz. Ebu Bekir ra’in yanında emin bir kişi idin. Hz. Ömer seninle bir murakıp mı gönderdi?,  diye söyledi. Daha sonra  bu konuyu arkadaşı olan kadınlar arastında yaydı.”

Bu konuşulan haber Hz. Ömer ra’e ulaşınca Hz. Muaz’ı çağırdı ve şöyle dedi: «Seninle murakıp gönderdim mi? .. »

Muaz ra  «Ona (hanımına) söyleyecek ,başka bir ma’zeret bulamadım» diye  cevap verdi.

Hz. Ömer ra  “gülümsedi ve ona bir şeyler hediye  vererek; onu (hanımını ) bunlarla razı et.” dedi.

Ebu Ubeyd sonra şunu ilave eder, Haccac İbni Güreyc’den naklen şöyle anlatıyor, İbni Güreye dedi ki, «Kanaatimce Hz.  Muaz’ın «murakıp» sözünden maksadı Hz. Allah cc’dır.» Ebû Ubeyd, Kitabü’l Emval, 557

Rabbimiz bizlere ve tüm inananlara Hakk husûsunda hassas olmayı nasip eylesin. .

 

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.