Balıkesir Merhaba Gazetesi

Tabiplerin Eylemlerine Yönelik Yazı Hak İhlalidir

Tabiplerin Eylemlerine Yönelik Yazı Hak İhlalidir
10 Mart 2022 - 14:24

Tabiplerin Eylemlerine Yönelik Yazı Hak İhlalidir

 

Balıkesir Tabip Odası yaptığı yazılı açıklama ile Sağlık Bakanlığı’nın 14-15-16 Mart 2022 Tarihlerinde Hekimlerin İş Bırakma Eylemlerine Yönelik Yazısının hak ihlali olduğunu iddia etti.

 

Göreve gelmeme/İş bırakma eylemleri konulu yazısında;

“(…) Gelinen noktada kamunun yetkili mercileri sağlık çalışanlarının haklı talep ve beklentilerinin en üst seviyede farkındadır. Bu bakımdan görünürlük ihtiyacı ortadan kalkmış ve kamu konu ile ilgili çalışmalarını ilgili tüm bakanlıklar nezdinde başlatmıştır. En kısa sürede sorunların ortadan kalkacağı, haklı taleplerin en makul ölçüde karşılanacağı bilinmelidir. Ancak yukarıda açıkladığımız hususlar çerçevesinde, bu iş ve işlemlerin vatandaşlarımızın temel hakkı olan sağlık hizmetini aksatmaya sebep olması hiçbir gerekçeyle mazur görülemez. Bu nedenle sağlık çalışanlarının üstelik küresel salgın döneminde sağlık kamu hizmetini, görevini terk ederek veya başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatması sonucunu doğuran her türlü davranışının disiplin mevzuatı içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir” denilmektedir” dediler.

Bu açıklamayı kabul etmediklerini belirten Tabip Odası Balıkesir Şubesince yapılan değerlendirmede, “Ancak Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat, kamu çalışanlarının haklarını korumanın da idarenin görevi olduğunu söylemektedir. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kamu çalışanlarının işvereni olarak örgütlenme özgürlüğü ile hak taleplerinin duyurulmasına yönelik çabaların sınırını belirlemeye çalışarak, sayılan hakları ihlal etmiştir. Kaldı ki yazıda pandemi koşullarında sunulan sağlık hizmetlerinden söz edilirken salt vatandaşlara sunulması zorunlu sağlık hizmetlerinin anılması, sağlık çalışanlarının da çalışan ve ayrıca yurttaş olarak sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir iş ve işyeri hakkının göz ardı edildiğini göstermektedir.” dediler.

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.