Balıkesir Merhaba Gazetesi

CHP Karesi İlçe Başkanlığı Meclis Önergelerini Açıkladı

CHP Karesi İlçe Başkanlığı Meclis Önergelerini Açıkladı
06 Ocak 2021 - 11:13

CHP Karesi İlçe Başkanlığı Meclis Önergelerini Açıkladı

 

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi İlçe Başkanlığı’nın merkez ve kırsal mahallelerden gelen talepler doğrultusunda hazırlandığı belirtilen önergeler Karesi Belediye Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

 

ÖNERGELER MECLİSE SUNULDU

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi İlçe Başkanlığı’nın merkez ve kırsal mahallelerden gelen talepler doğrultusunda hazırlandığı belirtilen önergeler Karesi Belediye Meclis Başkanlığı’na sunulduğu açıklandı. CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın tarafından yapılan açıklama ile AB projeleri, Kalkınma Ajans projeleri, Bakanlık projeleri, hibe destek kredi programları ve tüm projelere dair detayların meclise sunulmasını talep ettiklerini söyledi.

PROJELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME İSTENDİ

CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın tarafından meclise sunulan önergelerde, Karesi Belediyesi tarafından basında ve belediye web sitesinde “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na, Karesi Belediyesi tarafından sunulan Karesi Kadın Çiftçi Akademisi Projesi, ajans tarafından 1 Milyon 533 Bin 760 TL bütçesiyle kabul edildi.” 53 adet başvuru arasından seçilen bu projenin neden faaliyete geçirilmediği konusunda Karesi Belediye Meclisinin bilgilendirilmesinin istendiği belirtildi.

“SON 2 MECLİSTE TARIM İLE İLGİLİ ÖNERGE VERİYORUZ”

Dilek Yalçın tarafından “Gerçekleştirilen son 2 meclis oturumunda ısrarla belediyenin tarım politikaları üzerine önerge vermekte ve görüş belirtmekteyiz. Kasım Ayı meclis oturumunda, bölgemizde bulunan meralar ve ıslah edilmesi üzerine verilen önerge için ilgili kurumlardan cevap bekliyoruz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz cidden çok zor durumda. Bölgemizde bulunan birçok tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet gösteren firmalar kapanıyor ve etkisi oldukça büyük. Gelinen bu noktada devlet net hamleler yapamıyorsa belediye olarak bu alanda bir eylem planlaması yapılabilir ve pandemi döneminde bu alanda gerekli adımları atabiliriz. Bu duruma istinaden tekrardan bazı soruları ısrar ile sormak istiyoruz. Karesi İlçesinin 41 bin 504 hektar olan toplam alanın 32 bin 70 Hektarı tarım arazisi olarak geçmektedir. Bu alanların ne kadarı ne şekilde değerlendirilmektedir? Belediyenin bu konu hakkında, arazilerin kullanımı veya çiftçileri üretime teşviği için geliştirdiği herhangi bir politika var mıdır? Bu kapsamda herhangi bir çalışma yoksa bir eylem planı oluşturularak çalışmalara başlanılması ve gerekli değerlendirmelerin gerçekleştirilmesini istiyoruz.” denildi.

ENGELLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖNERGE

Çocuklar ve kamusal alan dediğimizde aklınıza nereler gelir? Temelde aklımıza gelen iki mekân var: Okullar ve oyun parkları. Peki engelli çocuklar bu mekanlarda ne kadar varlar ve bu mekanlardan ne oranda yararlanabiliyorlar? Belediyeler artık her mahalleye, hatta bazı bölgelerde her sokakta çocuk oyun parkları koymaktadır. Çoğunlukla bu parkların kullanımı engelli çocuklarımızın için oldukça zor hatta imkansızdır. Böyle olunca normal bir çocuk ile engelli bir çocuğu aynı ortamda sosyalleştirmek imkânsız hale gelmektedir. Karesi bölgemizde bulunan parkların engelliler çocuklarımız açısından incelenmesi, gerekli revizyonların yapılarak dezavantajlı gruplara uygun hale getirilmesi ve yeni kurgulanacak alanların değerlendirilerek kurgulanmasını talep ediyoruz.

ASGARİ ÜCRET ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın tarafından meclise sunulan önergelerde şunlar kaydedildi:
“Ülkemizde enflasyon son derecek yüksek seviyededir. Her ne kadar TÜİK belirli açıklamalar yapsa da çarşıda, pazarda, marketlerde TÜİK’in bahsettiği gibi olmadığı herkesin malumudur. Ülkemizde açlık sınırının 2 bin 517 TL olduğu ve yoksulluk sınırının 8milyon 197,62 TL bu zamanda, devlet asgari ücreti net 2milyon 825,90 TL olarak açıklamıştır. Birçok belediye asgari ücretlerde düzenleme yaparak miktarı biraz daha arttırma ihtiyacı görmüş ve bu görüşler kamuoyu ile paylaşılmıştır. CHP Karesi Belediyesi Meclis Üyeleri olarak Karesi Belediyesi ve bünyesinde bulunan şirketlerde asgari ücretin minimum 3 bin 100 TL olmasını öneriyoruz.

PERSONEL SAYISI İSTENDİ

Aralık ayı içinde Karesi Belediyesi personelleri ile ilgili birçok haber kamuoyunda görüldü ve tartışıldı. Bazı işçilerimizin haklarını aradığı ve bu duruma istinaden Karesi Belediyesinden işten çıkartıldıkları belirtilmektedir. Bu konuya istinaden; Karesi Belediyesinin mevcut kaç personeli bulunmaktadır? Son zamanlarda toplamda kaç kişi işten çıkartılmıştır? İşten çıkartma varsa temel nedenleri ve hangi kanuni dayanak kullanılarak çıkartılmıştır? Belirtilen soruların cevaplandırılarak meclisimize ve kamuoyunu bilgilendirilmesini istiyoruz.

“KIRSAL KALKINMA MÜDÜRLÜĞÜ KURULSUN”

Balıkesir Karesi İlçesi tarım ve hayvancılık potansiyeli çok yüksek seviyede olan ilçelerimizden birisidir. Karesi Belediyesi İnternet Sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda tarım ve hayvancılık bu ilçe için en önemli sektör ve alan ise, kalkınmaya yardımcı olmak, sadece lafta değil belediyenin icraatları ile de bu sektöre hizmet vermesi gerekir. Bu kapsamda hizmet sağlayabilmek ve daha iyi stratejiler planlamak üzere “Kırsal Kalkınma Müdürlüğü” kurulmasını talep ediyoruz. Konun görüşülmesi ve değerlendirilmesini bekliyoruz.

PROJE FARKLARI SORULDU

Karesi Belediyesi Ağustos 2020 meclis oturumunun 14. Maddesinde GES yatırımı için 6 milyon TL kredi talebinde bulunulmuş ve mecliste kabul edilmiştir. 04.09.2020 tarihinde yapılan ihaleye sonucu 14.09.2020 tarihinde de sözleşme yapılmıştır. İhalede projenin yaklaşık maliyeti 5 milyon 706 bin TL olarak öngörülürken sözleşme maliyeti de 5.647.000 TL olarak belirtilmiştir. Proje kapsamında kurulu güç 1185,6 KWP olarak belirtilmiştir. Balıkesir Marmara Belediyesi 22.07.2020 tarihinde çıktığı ihale ile 1.140 KWP güç yapısında GES Projesi için toplamda öngörülen yaklaşık maliyet 5 milyon 368bin 424 TL olup, 4milyon 750 bin TL sözleşme maliyeti ile birlikte gerçekleştirmiştir. 2 Proje arasında kısa bir zaman olması ve maliyetlerde oluşan farkın yaklaşık 900 bin TL civarında olması dikkat çekmektedir. Bu durum geçtiğimiz haftalarda basında da yer almıştır. Belirtilen hususlar dâhilinde; İki Proje arasındaki teknik temel fark nedir? Maliyet yüksekliğinin temel nedeni nedir? Belirtilen soruları ve proje hakkında detayları meclisimize sunulmasını istiyoruz.

KİRALIK ARAÇ SAYISI İSTENDİ

Karesi Belediyesi bünyesinde bulunan kiralık araç sayısı kaçtır? Bu kiralık araçların yıllık kiralama bedelleri ne kadardır? Kiralık araçlar hangi amaç ve hizmet için kullanılmaktadır? Belediye bünyesinde kaç adet iş makinası bulunmakta ve kaç adedi kiralıktır? Kiralık mevcut ise yıllık kiralama masrafları ne kadardır? Soruların cevaplanması için önergenin başkanlık makamına iletilmesini ve meclisimize bilgi verilmesini arz ederiz. Grubumuz adına Murat Gökdemir tarafından hazırlanan; Karesi Belediyesine ait gayrimenkullerin listelerinin Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık makamına havalesini arz ederiz.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET GÜNDEME GELDİ

Vermiş olduğumuz tüm önergeler gündeme alınarak ilgili Müdürlüklere havaleleri yapılmıştır. Meclis Toplantısının son kısmında Dilek ve Temennilerde söz alan Meclis Üyemiz Sevinç Baykan Özden; “Sizlerin de basın yayın organlarından ve sosyal mecralardan takip ettiği üzere ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün daha da artıyor. Kadınların %60’ı kendi evlerinde şiddete maruz bırakılıyor. Her gün binlerce kadın sözlü, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete uğruyor. Kadınların büyük çoğunluğu maruz bırakıldığı şiddeti toplum baskısı ve adalete olan güvensizliğinden dolayı ifade edemiyor, hayatına devam etmeye çalışıyor.

“KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR ”

Bir de hayatına uğradığı taciz ve tecavüzün travmasından hayatına devam edemeyip intihar eden kadınlarımız var. Kadın cinayetleri politiktir ve kadın cinayetlerini durdurmak toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlamak ile gerçekleşir. Toplumumuzun kadını birey olarak görmeyen, onur ve haklar bakımından eşitliğini reddeden zihniyetini değiştirmek biz politikacıların işidir. Karesi Belediyesi Başkanlığı ve Meclis Üyeleri olarak kadın cinayetlerinin önüne geçmek için sorumluluk sahamızda gerekli politikaları üretmek ve uygulamak asli sorumluluğumuzdur.

“KADIN SIĞINMA EVİ EN ACİL GÖREVİMİZ”

Bu nedenle şiddet mağduru kadınların başvurabilecekleri aynı zamanda danışma merkezi görevini de yapacak belediyemize ait bir Kadın Sığınma Evi açmak en acil görevimizdir. Bu konuda verdiğimiz önergenin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde Belediye Yasası’nın 14. Maddesi karşısında görevimizi ihmal etmiş oluyoruz. Kadınların maruz bırakıldıkları şiddete ses çıkaramamasının ve maalesef adını dahi bilmediğimiz binlerce kadının hayatına bu şekilde devam etmesinin en büyük nedeni kadınların haklı olarak Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine olan inançsızlığıdır.

“GELİN HEP BİRLİKTE CİNAYETLERE DUR DİYELİM”

Yasalarımızda kadına yönelik şiddete ilişkin yasalara rağmen uygulayıcıların zihnindeki kadın algısı nedeni ile bu cezalar caydırıcı sonuçlar oluşturamıyor. Savcılar şiddet uygulayan erkekleri değil kadınların yaşam tarzlarını ya da etek boylarını sorguluyor. Geçtiğimiz yıl bilebildiğimiz 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadın cinayetleri ülkemizde her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor ve yetkililer sahip oldukları gücün çok az bir kısmını kadın cinayetlerini durdurmak adına harcıyor. Bu tablo karşısında hepimiz sorumluluk almalıyız. Öldürülen kadınlar sadece bir sayı olarak kalmasın. Gelin hep birlikte kadın cinayetlerine dur diyelim.” Tüm Meclis Üyelerimize teşekkür eder, Kentimiz için Belediye hizmetlerinin takipçisi olacağımızı, Halkımızın talep ve sorunlarını Meclise gündemine taşıyarak çözüm üretilmesine katkı sunacağız.”

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.