Balıkesir Merhaba Gazetesi

Helâl Gıda ve Zafer. ..

Helâl Gıda ve Zafer. ..
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
24 Haziran 2021 - 8:11

Helâl Gıda ve Zafer. ..

“Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.”Bakara, 172

Peygamberimiz sav buyurmuşlardır

…Bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini gökyüzüne açarak: Yâ Rabbi! Yâ Rabbi! diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir!” (Müslim, Zekât 65; Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân 3)

Bir rivâyete Yavuz göre Sultan Selîm Han devrinin ahlâkî yüceliğini gösteren pek çok vak’a vardır. Mısır’a giderken ordu-yi hümâyûnun Gebze yakınlarından geçtiği yerler, hep bağlık-bahçelikti. Sultan Selîm Han:

“Acabâ askerlerim, sahibinden müsâadesiz üzüm ve elma koparıp yediler mi?!.” diye düşüncelere dalmıştır.

Sonra yeniçeri ağasını huzûruna çağırttır,

“-Ağa fermânımdır; Bütün yeniçeri, sipâhî ve azap askerlerimin heybeleri yoklansın! Heybesinde bir elma veya üzüm salkımı çıkan asker olursa, derhâl huzûruma getirilsin!” diye emretmistir.

Yeniçeri ağası, derhâl harekete geçerek heybeleri araştırır. Daha sonra Yavuz  Sultân Selim Han’ın huzûruna gelerek:

“-Sultânım koparılmış hiçbir elma ve meyve izine rastlamadık!..” der.

Yavuz Sultan Selim Han bu habere çok sevinir. Üzerindeki ağırlık ve zihnindeki düşünceler dağılır. Sonra ellerini açarak:

“Allâh’ım! Sana sonsuz hamd ü senâlar olsun! Bana haram yemeyen bir ordu ihsân eyledin!..” diyerek duâ eder. Daha sonra yanındakilere ;

“Şâyet askerlerim izinsiz meyve koparmış olsalardı, Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü, haram yiyen bir ordu ile beldelerin fethi mümkün olmaz!..” diyerek tarihe Osmanlı ahlâkının helâl üzere bina edildiğini haykırır.

Rabbimiz bizlere ve tüm ümmete helâl yemeyi ve her dâimî zaferler nasip eylesin. ..

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.