Balıkesir Merhaba Gazetesi

DENETİMLER ARTTIRILSIN, PETSHOPLARDA SATIŞ YASAKLANSIN

DENETİMLER ARTTIRILSIN, PETSHOPLARDA SATIŞ YASAKLANSIN
05 Ekim 2020 - 11:02

DENETİMLER ARTTIRILSIN, PETSHOPLARDA SATIŞ YASAKLANSIN

 

Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde  açıklamada bulundu.               

Tanrıkulu, “Yurtdışından ülkemize kaçak yollarla hayvan sokulmasının önlenmesi amacıyla sıkı denetim yapılmalı.Petshoplarda kedi ve köpek satışının yasaklanması önerilmekte; ancak bu yasaklamanın anlık değil, belli bir süreç içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor” 

 

BELEDİYELER BÜTÇE AYIRSIN

Hayvanlar için Belediyelerin bütçe ayırması gerektiğini söyleyen Tanrıkulu  “Belediyelere, hayvanların korunmasına yönelik faaliyetleri için gelecek yılın bütçesini belirlerken bir önceki yıla ait gerçekleşmiş bütçenin belli bir oranında bir sonraki yılın bütçesine pay koyma zorunluğu getirilmelidir; hâlihazırda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığınca yerel yönetimlere yönelik desteğin kapsamı ve miktarı genişletilmelidir. ” diye konuştu.

 

EVCİL VE YABAN HAYVAN AYRIMI

Tanrkulu açıklamasında Veteriner Hekimlerin gündeminde bulunan konuları değerlendirdi. Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde  açıklamada bulundu.Başkan Hekim Tanrıkulu açıklamasında, “Hayvanları Koruma Kanunu’nun, Hayvan Hakları Kanunu olarak değişmesi ve hayvanlara yönelik kötü muamelenin ve istismarın suç kapsamına alınması doğru olacaktır. Hayvanları evcil hayvan, yaban hayvanı ve çiftlik hayvanı şeklinde sınıflandırmak gerekir. Gruplandırma yapılırken herhangi bir türü küçümseyecek, ötekileştirecek, hayvan onuruna aykırı bir adlandırma yapılmaması gerekir. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun adı ‘Hayvan Hakları Kanunu’ olarak değiştirilmelidir. Mevzuatta yer alan ve özellikle şehirlerde insanlarla birlikte yaşayan ve daha çok kedi, köpek gibi insana bağımlı yaşayan hayvanlar için ‘ev ve süs hayvanı’, ‘başıboş hayvan’, ‘sokak hayvanı’ gibi ifadeler yerine, ‘evcil hayvan’ ve ‘yaban hayvanı’ ayrımı yapılmalıdır. ” ifadelerinde bulundu.

 

KISIRLAŞTIRMA SÜRECİ DOĞRU YÖNETİLSİN

Şehirlerde popülasyon kontrolünü sağlamak amacıyla uygulanması önerilen  yöntemlerden bir tanesi kısırlaştırmadır diyen Hekim Tanrıkulu, “Ancak kısırlaştırmanın başarıya ulaşabilmesi ancak tüm ülke çapında uygulanmasıyla mümkündür. Popülasyon kontrolü amacıyla öncelikle şehirlerdeki sahipli ve sahipsiz hayvan sayısının, coğrafi olarak dağılımının ve sayısının tespit edilmesi ve buna göre hareket edilmesi gerekmektedir. Kısırlaştırma sürecinin doğru yönetimi için; bütçe tahsisi, veteriner hekim, yardımcı teknik personel ve destek personel istihdamı ivedilikle gerçekleştirilmeli, kısırlaştırma operasyonunun bir cerrahi girişim olduğu gerçeğiyle hayvanların operasyon sonrası bakımları için gerekli barındırma alanlarının planlanması, hayvanların yakalanabilmesi için tüm personele yönelik eğitimlerin düzenlenmesi ve gerekli donanımın temini sağlanmalıdır. ” dedi.

 

HAYVANA ZALİMCE EYLEMDE BULUNMA, CİNSEL İSTİSMAR SUÇ KAPSAMINA ALINSIN

Hayvanlara yönelik şiddet ile ilgili olarak; bir hayvan neslini yok etme, hayvanı öldürme, hayvana acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve hayvan dövüştürme suç kapsamına alınması gerektiğini bunun yanında 5199 sayılı Kanunda yer alan ev hayvanını terk etmek, hayvanı başıboş bırakmak gibi fiillere ilişkin idari para cezalarının arttırılması gerektiğini ve hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmesi gerektiğini vurgulayan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu, “ İnternet üzerinden hayvan dövüşü duyurusu ve yayını yapılması katalog suç kapsamına alınmalı, bu sitelere erişim BTK kararıyla engellenmelidir. Hayvanlara yönelik işlenen fiillerin cezalandırılmasında sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına da son verilmelidir.  ” dedi.

 

APARTMANLARDAKİ KEYFİ KISITLAMALAR ENGELLENSİN

Oda Başkanı ve Hekim Tanrıkulu; “ Apartmanlarda evcil hayvan beslenmesini engellemek üzere ‘Apartman Yönetim Planı’na buna yönelik hükümler konulduğu görülmektedir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak bir revizyonla, yönetim planlarına hayvanlara ilişkin bu tip keyfi kısıtlamaların getirilmesine engel olunması gerek, ve hayvanların bakıldığı ortamların asgari standartlarının belirlenmesi ve ‘istifçilik’ olarak tabir edilen, hayvana kötü muameleye varacak derecede yetersiz bir alanda çok fazla sayıda hayvanın barındırılmasının önüne geçilmesi için ‘refah kriterlerinin’ ortaya konulması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca mevzuat çalışması yapılmasının şart ” dedi.Hayvanlar ile ilgili yaşanan durumlar ve bazı sorunlara ürettikleri çözümler olduğunu dile getiren Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

 

HAYVANI SOKAĞA ATAN KİŞİYE YAPTIRIMLAR GETİRİLMELİ

“Hayvan sahiplerine ilişkin kural ve yaptırımlar net olarak belirlenmelidir. Üzerine kayıtlı olan ve çevreye sorun yaratan hayvanların önlemini almayan, sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere ciddi yaptırımlar getirilmelidir. Sokağa terk edilen bir hayvanın sahipli olduğunun anlaşılabilmesi için, kimliklendirmeye ilişkin mevzuat ivedilikle yürürlük kazanmalıdır.

 

REFAH FONU VE HAYVAN KOLLUĞU KURULSUN

Hayvanlara yönelik süreçlerin yönetilmesinde kullanılmak üzere ‘Hayvan Refahı Fonu’ ya da başka bir ad altında bir fon oluşturulması önerilmektedir.Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla yetkileri belirlenmiş, bu konuda eğitim almış hayvan kolluğu kurulmalıdır.Hayvan bakımevi kavramı genişletilmeli. Hayvan bakımevlerinde yirmi dört saat nöbetçi veteriner hekim bulundurulmalıdır.

 

HAYVAN HAKLARI EĞİTİMİ MÜFREDATA EKLENSİN

Hayvan haklarına ilişkin eğitim müfredata eklenmeli, çocuklara ve yetişkinlere – özellikle yargı mensupları, kolluk güçleri ve öğretmenlere- tarihimizdeki ve kültürümüzdeki iyi örnekler hatırlatılarak hayvanlara nasıl yaklaşılmasına yönelik eğitim verilmelidir.

 

ÖÇMEN KUŞLAR İÇİN ÖNLEM ALINSIN

Göçmen kuşların göç dönemleri olan ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde binlerce göçmen kuş türü enerji nakil hatlarına çarparak ölmektedir. Bu ölümleri engellemek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda, kuş gözlemcilerinden de yararlanılarak göç yolları üzerindeki tehlikeli hatların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.”

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.